French          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
> About Us
About AnkersmidAbout Us
Ankersmid is producent van apparatuur voor het bepalen van de deeltjesgrootte en vorm. 
Daarnaast levert Ankersmid een breed scala van analytische apparatuur voor uw laboratorium.
 
De belangrijkste productgroepen zijn:
 
Fysische Karakerisatie:
Deeltjesgrootte en deeltjesvorm (EyeTech) Visualisatie en analyse van nanodeeltjes (NanoSight)
High-end thermische analyses: DTA, TGA, TMA EGA, DSC, EGA, TSC
RH-generatoren, waterdampsorptie en waterdampdoorlaatbaarheids testen Hoge druk adsorptie/desorptie (gravimetrisch & volumetrisch
Thermogravimetry )(VTI)Contacthoek metingen (Kruess)
 
Element Analyse:
Totaal Organisch Koolstof (TOC/TN)EOX / AOX / POX
Totaal Zwavel, -Stikstof, en -Chloor analyse (Thermo Fisher Scientific voorheen Euroglas) 
Electrochemie:
pH, geleidbaarheid, ion-selectieve metingen en Karl Fisher titraties (volumetrisch en coulometrisch) (Thermo Fisher Scientific voorheen Orion).


Apollo Instruments
3, Rue Clément Ader, ZAC Mercières
F-60200 Compiègne
France


03 44 42 66 19
03 44 85 24 72
info@apolloinstruments.fr

© 2024 - Ankersmid Group